Samenspelgroep

Onze leerlingen krijgen individueel les. Na ongeveer één jaar les - en soms ook eerder - ben je zover om samen met andere leerlingen te gaan spelen. Samen muziek maken met verschillende instrumenten bij elkaar, naar elkaar luisteren en een dirigent die aanwijzingen geeft, is een volgende stap in je opleiding.
Het samenspelgroepje bereidt onze leerlingen voor op het musiceren in ons leerlingenorkest.

De samenstelling van de samenspelgroep hangt af van de leerlingen op dat moment. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande, eenvoudige muziek en/of de dirigent, Teake Sikkema, schrijft/componeert de te spelen muziekstukjes.
De samenspelgroep oefent op woensdagavond in ons eigen verenigingsgebouw. Teake Sikkema heeft de muzikale leiding over de samenspelgroep.