Algemene voorwaarden

Muziekles met een U-Pas

Heeft u of uw kind een U-Pas? U kunt deze inzetten om muziekles te volgen bij onze vereniging.

Het budget is te besteden aan contributie. Er zit een limiet op per doelgroep.
Er zijn twee doelgroepen te onderscheiden. Het budget per doelgroep is hieronder weergegeven (jaar 2013-2014).

T/m 17 jaar     € 225,-
Vanaf 18 jaar  € 100,-

(Bron:  U-pas organisatie)

Communicatie richting U-pashouders 
Bureau U-pas moedigt u als geen ander aan om te communiceren dat u U-pasaanbieder bent. Zo weten U-pashouders immers waar ze met hun U-pas terecht kunnen. Er is met ingang van het huidige U-pasjaar echter veel veranderd. Wij merken dat nog niet alle aanbieders hun communicatie hierop hebben aangepast. De nieuwe regeling houdt in dat van gratis deelname op vertoon van een U-pas geen sprake meer is. Wél is het zo dat U-pashouders hun persoonlijke U-pasbudget in kunnen zetten als betaalmiddel bij deelname aan U-pasactiviteiten. Wij vragen u om uw communicatie richting U-pashouders aan te passen aan deze nieuwe U-pasregeling. Denk hierbij aan teksten op uw website, in uw folders of op uw flyers. Het is niet langer de bedoeling dat aan U-pashouders gecommuniceerd wordt dat zij gratis kunnen deelnemen. Wél kunt u aangeven dat U-pashouders hun persoonlijke budget kunnen inzetten om deel te nemen aan uw activiteiten.