Mooie donatie Roest Crolliusfonds

Ons gebouw is uitgebouwd en het is prachtig geworden. We zijn er nog steeds super blij mee. Wat een luxe zoveel repetitieruimte.
Ondertussen blijven we nog doorwerken om nog meer verbeterpunten aan te brengen.
Zo hebben we onlangs een extra wand geïsoleerd om de akoestiek te verbeteren.
En nu kunnen we dankzij de steun van het Roest Crolliusfonds nog een grote wens in vervulling laten gaan. We hebben de (voorlopige) toezegging voor een donatie van € 7.000,-- voor de aanschaf van een warmte-terugwin-installatie. 
Onze handige mannen Jan, Jan en Wil gaan aan de slag voor de voorbereidingen en dan hopen we in maart 2019 de installatie te plaatsen.
Roest Crolliusfonds: super bedankt! Als de installatie hangt moeten jullie snel een keer komen kijken, hoe mooi ons gebouw geworden is.

www.roestcrolliusfonds.nl