Jan, Jan en Wil: Erelid


Benoemd door de Buitengewone Ledenvergadering op zaterdag 17 februari 2018 tijdens de feestelijke opening ter gelegenheid van de verbouwing van 'het Gebouw'.

Jan, Jan  en Wil ontvingen deze onderscheiding als dank voor hun jarenlange uitzonderlijke inzet voor de Muziekvereniging 'Amicitia'.
Een inzet als bestuurder, bibliothecaris, Brulaap, barman en mannen voor elke klus in 'het Gebouw'.

Vriendenloterij
Natuurlijk wilde we 'de klusmannen' ook graag een cadeau geven. Met behulp van de Vriendenloterij mogen wij hen, samen met partner, verrassen voor een VIP bezoek aan de Nationale Taptoe op zaterdag 29 september 2018.

Nog even wachten dus, maar dat geeft het bestuur tijd om samen met de organisatie van de Taptoe een super feestelijk programma op te stellen.